Fortsatt oppgang i PPI

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) steg 1,5 prosent fra august til september. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere priser på råolje, naturgass og raffinerte petroleumsprodukter.

Råoljeprisen passerte 80 dollar per fat i september. Målt i norske kroner steg oljeprisen omtrent 6 prosent. Økt pris på naturgass sammen med høyere oljepris var de viktigste bidragene til at produsentprisindeksen (PPI) gikk opp fra august til september. Prisutviklingen på raffinerte petroleumsprodukter, som ofte følger prisene på råolje, økte også 2,1 prosent.

De siste tolv månedene har produsentprisindeksen steget over 20 prosent. Den relativt høye tolvmånedersendringen i PPI i september var også drevet av kraftig vekst i prisene på energivarer som i all hovedsak er på et vesentlig høyere nivå enn i september i fjor.

Figur 1. Prisindekser. 2013=100

PPI total Olje- og gassutvinning Kraftforsyning
Jan. 2013 98.3 97.9 101.9
Feb. 2013 98.8 98.8 100.3
Mar. 2013 99.7 98.9 108.2
Apr. 2013 100 100 110.9
Mai 2013 97.8 96.4 97.6
Jun. 2013 97.6 96.8 92.9
Jul. 2013 100 100.5 93.7
Aug. 2013 101 101.7 94.9
Sept. 2013 101.5 102.1 100.1
Okt. 2013 100.9 100.2 102.5
Nov.2013 101.4 101.5 100.9
Des. 2013 103 105.1 96.2
Jan. 2014 103.5 105.2 96.2
Feb. 2014 102.8 104 90.5
Mar. 2014 99.8 98.1 83.5
Apr. 2014 99.3 97.2 79
Mai 2014 98.4 95.1 77.4
Jun. 2014 98.8 96 75.4
Jul. 2014 98.3 92.3 83.3
Aug. 2014 97.6 89.6 88.2
Sept. 2014 97.6 89.8 93.7
Okt. 2014 97.4 90.1 87.3
Nov.2014 94.7 83.6 87.9
Des. 2014 94.9 84.2 95.2
Jan. 2015 90.6 76 92.1
Feb. 2015 92.6 80.1 88.4
Mar. 2015 93.8 82.6 81.8
Apr. 2015 93.8 82.5 80.5
Mai 2015 93.7 83.3 74.9
Jun. 2015 94 85 62.3
Jul. 2015 91.8 80.7 53.5
Aug. 2015 87.9 72.2 60
Sept. 2015 87.7 72.3 67.2
Okt. 2015 88.2 72 78.5
Nov.2015 88.6 71.4 86.2
Dec. 2015 84.7 64.2 77.3
Jan. 2016 80.9 54.4 105.7
Feb. 2016 78.8 52.8 82.9
Mars.2016 79.7 54.3 87.2
Apr. 2016 80.4 54.9 87
Mai 2016 82.6 58.3 88.2
Jun. 2016 84.9 61.8 95.5
Jul. 2016 85.2 62 93.5
Aug. 2016 83.7 60.1 91.8
Sept. 2016 82.4 58 92.2
Okt. 2016 84.3 60.5 109.4
Nov.2016 86.4 63 125.5
Des. 2016 90.8 73.9 110
Jan. 2017 91.1 72.7 106
Feb. 2017 93.6 76.3 107.7
Mar. 2017 92.6 75.4 105.6
Apr. 2017 90.7 69.7 103.6
Mai 2017 89.9 68 103.7
Jun. 2017 87.6 64.4 95.1
Jul. 2017 86.7 62.1 98
Aug. 2017 87.1 62.6 100.2
Sept. 2017 89.6 66.9 109.9
Okt. 2017 91.8 73.1 103.7
Nov.2017 94.8 78 115.5
Des 2017 97.5 83.7 116.2
Jan. 2018 100.5 89.2 119.1
Feb. 2018 98 80.7 133.4
Mar. 2018 98.5 82.2 143.2
Apr. 2018 101.7 91.6 134
Mai 2018 102.9 93 123.9
Jun. 2018 105.2 94.2 147.9
Jul. 2018 106.3 95.2 164.3
Aug. 2018 106.9 97 165.9
Sept. 2018 108.5 101.1 160.7

Elektrisitetsprisene ned fra august til september

Elektrisitetsprisene, som steg kraftig gjennom sommeren, falt noe fra august til september. Lavere spotpris og pris på elektrisitet solgt til husholdninger førte til at elektrisitetsprisene i PPI gikk ned 3,2 prosent. Selv om prisene falt noe fra august til september, var tolvmånedersveksten på omtrent 46 prosent. Etter en relativt lav fyllingsgrad i norske vannmagasin i sommer steg fyllingsgraden noe gjennom den første høstmåneden. Samtidig var det betydelig vindkraftproduksjon i Norden i deler av september.

Industrien: Metallpriser ned, trelast og trevarer opp

Samlet sett var prisene i industrien omtrent uendret fra august til september, og de fleste industrinæringene opplevde kun mindre prisendringer. En næring hvor prisene falt, var metallindustrien. Her gikk indeksen ned 1 prosent fra august til september, og det var spesielt lavere priser på ikke-jernholdige metaller sammen med jern og stål som bidro. Metallprisene i PPI har nå falt sammenhengende siden juni i år.

En næring som opplevde prisoppgang, og dermed fortsetter sin oppadgående trend, var trelast- og trevareindustrien. Prisene på trelast og trevarer har økt sammenhengende siden januar i år og med 6,8 prosent sammenlignet med september i fjor.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Oktober 2017 – Oktober 2018

Oktober 2017 – oktober 2018
Andre varer og tjenester 1
Hotell- og restauranttjenester 3.4
Utdanning 6.5
Kultur og fritid 3.4
Post- og teletjenester 0.9
Transport 3.7
Helsepleie 2.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.1
Bolig, lys og brensel 5.7
Klær og skotøy -2.1
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.6
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.3
Totalindeks KPI - JAE 1.6
Totalindeks KPI 3.1

Kontakt