Nyheter om SSB

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / August 12, 2021

Enklere tilgang til mikrodata for konsulentfirmaer

Konsulentfirmaer får lettere tilgang til data når microdata.no åpner for denne brukergruppa i løpet av april. Dette er en gratis prøveordning som vil vare ut oktober.