Offisiell statistikk gir viktig grunnlag for faktabaserte beslutninger – spesielt i krisetider

SSB arbeider for å få ut statistikk og analyser som gir grunnlag for beslutninger i denne krisesituasjonen vi er i. Hovedprioriteringen i SSB er å sikre at løpende statistikkpubliseringer kommer som planlagt.

I tillegg er det behov for informasjon som kan gi mer innsikt i den spesielle situasjonen landet og verden befinner seg i. Mange i SSB er nå i gang med å tenke nytt og innovativt for å bidra med fersk og relevant statistikk og analyse, som på ulikt vis kan belyse samfunnsutviklingen. Blant annet har det kommet på plass en ukentlig utenrikshandelsstatistikk for varer. Denne statistikken viser hvordan næringslivet påvirkes av mindre etterspørsel fra utlandet, og vil være en av flere indikatorer på aktiviteten i fastlandsøkonomien. For mer informasjon, se oversikt over relevant statistikk og analyse om koronakrisen.

Koronakrisens virkning på norsk økonomi

SSBs statistikker vil om kort tid vise de økonomiske virkningene av koronakrisen på samfunnet. Bruttonasjonalproduktet, konsumprisindeksen, og flere andre viktige korttidsindikatorer vil være viktige for å beskrive hvordan krisen påvirker norsk økonomi.

Trenger fortsatt data fra virksomheter og privatpersoner

Produksjonen av statistikk er avhengig av at SSB fortsatt har tilgang på data. Datainnsamlingen kan bli dårligere dersom virksomheter og enkeltpersoner ikke klarer å levere data som normalt. SSB har forståelse for at situasjonen gjør det vanskeligere for mange å rapportere data. Vi ber likevel om at de som skal innrapportere fortsetter å gjøre dette. Dette gjelder også dersom produksjonen i virksomheten er stanset.

Dataene er viktige for å kunne vise totalbildet av den økonomiske situasjonen. Innrapporterte data fra virksomheter og privatpersoner vil bidra til å gi myndighetene nødvendig beslutningsgrunnlag og være viktig i samfunnsdebatten framover.