4389_3000
4389_3000
kostra
2021-05-07T13:00:00.000Z
no
kostra Viken

KOSTRA nøkkeltall

Viken

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: