KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 4 2 1 .. 2 7 4 7 69 39 84 79 87 75 71 195 233 192 87 64 195 233 192 87 64 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 81 63 54 59 61
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 3 4 2 1 2 5 4 2 22 20 29 45 35 30 26 43 69 79 29 16 43 69 79 29 16 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 46 60 44 64 46
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 14 30 20 .. 50 78 80 93 117 94 102 104 102 170 146 129 116 130 151 180 129 116 130 151 180 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 101 119 137 138 114
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall 2 2 0 1 .. 0 0 1 168 49 22 17 20 42 51 61 54 71 90 44 61 54 71 90 44 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 31 37 37 125 26
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 119 12 11 36 40 382 312 308 1 222 1 562 3 321 2 391 2 294 2 103 2 732 7 330 5 863 4 949 3 317 3 452 7 330 5 863 4 949 3 317 3 452 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 604 1 988 2 100 2 297 1 979
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 119 87 110 148 131 377 514 502 2 896 2 849 3 321 3 016 2 773 2 300 3 698 7 112 6 919 6 798 3 362 3 497 7 112 6 919 6 798 3 362 3 497 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 604 2 464 2 204 2 595 2 462
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 22 25 27 32 31 23 35 37 30 31 31 40 42 39 52 30 37 39 48 48 30 37 39 48 48 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 32 45 52 43 51
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 11 12 13 15 16 16 14 18 14 14 14 30 20 22 24 15 19 17 19 19 15 19 17 19 19 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 15 35 22 19 21
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 15,9 .. .. .. 9,4 9,8 11,2 13,2 15,2 16,3 19,2 19,9 22,6 25,6 21,1 20,3 22,0 24,0 18,6 21,0 20,3 22,0 24,0 18,6 21,0 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,2 26,2 29,7 23,6 24,8
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 3 2 1 3 .. 13 22 19 76 98 194 195 194 163 304 354 368 388 286 347 354 368 388 286 347 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 183 144 130 180 119
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall .. .. 0 0 .. 55 52 35 248 112 684 584 537 362 439 879 823 727 378 474 879 823 727 378 474 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 333 396 302 336 276

Kontakt