KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 181 1 233 1 234 1 264 1 275 1 670 1 874 2 073 1 747 1 808 1 096 1 149 1 162 1 396 1 470 1 280 1 404 1 483 1 313 1 432 1 280 1 404 1 483 1 313 1 432 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 335 1 440 1 519 1 513 1 692
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 007 1 050 1 041 1 053 1 057 1 375 1 621 1 791 1 295 1 320 920 925 964 1 109 1 185 968 1 080 1 129 1 097 1 195 968 1 080 1 129 1 097 1 195 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 1 098 1 180 1 252 1 267 1 420
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 174 183 193 211 218 295 253 282 452 487 176 225 198 287 285 311 324 353 216 237 311 324 353 216 237 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 237 260 267 246 271
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 908 997 999 1 022 1 042 1 344 1 541 1 629 1 241 1 273 775 824 859 869 981 934 1 020 1 061 804 910 934 1 020 1 061 804 910 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 957 1 023 1 076 1 074 1 198
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 31 24 13 31 36 88 26 -6 79 106 -9 23 9 55 77 90 83 113 73 73 90 83 113 73 73 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 16 35 28 27 32
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 877 973 986 991 1 006 1 256 1 515 1 634 1 161 1 167 784 801 850 814 904 844 937 947 731 837 844 937 947 731 837 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 941 987 1 048 1 047 1 166
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,33 0,34 0,34 0,33 0,32 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,73 0,75 0,77 1,44 1,51
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,28 0,28 0,27 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,46 0,48 0,51 1,18 1,24
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 5 4 3 5 12 12 16 108 124 112 105 121 260 282 291 321 336 321 335 291 321 336 321 335 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 132 136 128 117 125
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 30 24 21 11 17 86 69 91 270 195 360 366 385 580 677 1 167 1 127 1 331 709 636 1 167 1 127 1 331 709 636 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 449 529 469 365 396

Kontakt