KOSTRA nøkkeltall

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestnes Kostragruppe 04 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Innbyggere (antall) antall 6 559 6 536 6 532 6 547 6 936 20 003 16 361 14 640 146 489 146 816 189 805 190 232 213 206 474 151 479 303 429 843 433 115 513 572 555 383 560 957 429 843 433 115 513 572 555 383 560 957 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 4 725 443 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 5 425 270 266 858 267 420 265 638 265 544 265 848
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,8 8,0 10,1 9,2 7,6 8,8 8,7 9,4 8,2 8,5 9,8 9,4 10,1 9,3 9,9 9,6 9,0 8,9 9,0 9,6 9,6 9,0 8,9 9,0 9,6 10,2 9,9 9,7 9,3 9,8 10,7 10,3 10,2 9,8 10,3 10,1 9,9 9,6 9,2 10,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 8,8 10,3 8,9 7,8 10,5 9,8 12,2 11,2 10,2 11,0 8,8 9,3 7,6 8,0 8,4 9,5 9,5 9,3 7,9 8,1 9,5 9,5 9,3 7,9 8,1 8,0 8,0 7,9 7,8 8,0 7,7 7,7 7,6 7,5 7,7 8,4 8,4 8,6 8,2 8,8
Netto innflytting (antall)2 antall -17 -7 -11 5 -4 -118 -115 -124 -158 267 626 383 435 2 712 4 474 922 -19 -376 3 668 4 714 922 -19 -376 3 668 4 714 20 232 15 891 18 435 13 135 22 528 21 293 18 081 25 327 11 327 19 650 106 143 -18 58 -47
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,9 8,9 9,4 9,9 9,2 7,8 9,8 10,4 10,5 10,4 11,0 11,0 10,6 11,6 11,5 10,2 10,1 10,2 11,9 11,8 10,2 10,1 10,2 11,9 11,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,4 10,6 10,5 10,4 10,4 10,3 9,2 9,2 9,2 9,1 9,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 62,5 64,1 63,0 66,5 63,5 51,4 61,5 62,0 62,6 62,0 62,8 62,2 60,1 60,7 60,4 64,5 63,4 62,8 60,3 59,9 64,5 63,4 62,8 60,3 59,9 62,7 62,0 61,5 60,7 60,2 63,2 62,5 62,0 61,2 60,7 62,0 61,7 61,2 60,3 60,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)1 prosent 2,3 1,3 1,6 2,1 .. 1,1 0,9 0,7 2,0 0,0 1,6 1,5 1,4 2,7 0,0 1,4 1,4 1,2 2,5 0,0 1,4 1,4 1,2 2,5 0,0 1,6 1,5 1,4 2,4 0,0 1,6 1,6 1,5 2,7 0,0 1,7 1,5 1,3 1,9 0,0
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent) prosent 12,0 12,2 12,6 13,2 13,0 11,0 17,0 10,5 10,8 11,1 12,3 12,6 13,9 17,7 18,5 11,1 11,0 11,2 17,3 17,8 11,1 11,0 11,2 17,3 17,8 15,0 15,4 15,9 16,2 16,7 17,3 17,7 18,2 18,5 18,9 12,7 13,1 13,4 13,6 13,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,74 1,70 1,64 1,58 1,73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV.
2Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt