4396_0912
4396_0912
kostra
2019-10-17T05:50:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Vegårshei, faktaark Bolig Vegårshei

KOSTRA nøkkeltall

Vegårshei - 0912 (Aust-Agder)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vegårshei Kostragruppe 01 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 49 56 57 57 1 518 1 491 1 508 1 378 1 660 1 744 1 847 1 854 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 2 072 2 184 2 381 2 378
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 27 27 27 21 21 21 21 31 33 35 36 21 21 21 21 21 21 21 21 18 19 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 92 91 84 89 67 69 69 67 57 58 56 56 52 52 52 53 48 48 48 48 62 56 57 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 6 967 11 058 6 487 3 107 1 252 1 363 1 222 2 510 2 019 3 109 3 584 3 596 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 1 314 1 737 971 715
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 21 094 10 732 9 842 11 193 8 534 7 886 9 171 9 163 11 686 12 483 13 028 11 808 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 8 431 6 926 7 658 10 203
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 100 44 63 88 37 28 25 24 22 24 23 17 30 30 29 29 33 34 33 32 29 21 17 15
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 16 14 5 11 11 12 7 3 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 46 56 67 45
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 3,4 3,8 3,8 : 1,4 0,8 1,1 1,0 2,1 1,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,6 23,3 19,6 20,1 15,2 14,9 11,9 10,3 13,7 14,1 10,2 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 24,3 24,0 20,1 18,4

Kontakt