KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 2002 (Finnmark Finnmárku)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 .. 100 100 95 93 100 99 99 96 96 97 98 98 96 96 97 98 98 86 91 90 95 98 86 91 90 95 98
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr .. 3 546 3 546 3 920 3 890 .. 3 581 3 585 3 664 3 722 .. 3 349 3 429 3 568 3 749 .. 3 345 3 425 3 564 3 744 .. 3 530 3 918 4 069 3 921 .. 3 530 3 918 4 069 3 921
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,52 0,47 0,53 0,50 0,47 0,52 0,47 0,53 0,50 0,47
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 11,6 100,0 .. 11,6 .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,4 91,8 98,8 98,1 81,8 99,4 91,8 98,8 98,1 81,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 29,3 19,3 29,0 29,0 29,0 .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 32,1 32,0 33,3 32,6 30,7 32,1 32,0 33,3 32,6 30,7

Kontakt