KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 2002 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . 149 13 470 433 331 120 9 964 130 148 168 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 105 116 120 141 150 105 116 120 141 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . 1,18 1,24 1,74 1,50 0,87 0,89 0,89 0,96 0,96 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,85 0,84 0,82 0,98 1,02 0,85 0,84 0,82 0,98 1,02
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,7 96,5 96,9 97,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 98,0 96,7 96,8 97,4 95,9 98,0 96,7 96,8 97,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . 222 20 313 476 401 151 13 646 186 200 208 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 189 206 204 214 206 189 206 204 214 206
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 100 86 86 86 89 91 92 92 89 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 14 14 14 3 2 2 2 5 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 4 3 3 2 5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 100 96 96 97 96 96 97 96 97 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . 0 0 0 0 8 8 6 8 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3

Kontakt