KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 5404 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 135 9 964 130 148 168 78 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 99
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,66 0,89 0,89 0,96 0,96 0,62 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 . . . . 0,64
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 100,0 97,7 96,5 96,9 97,9 99,0 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 . . . . 97,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 128 13 646 186 200 208 146 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 . . . . 185
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 91 92 92 89 99 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 . . . . 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 2 2 2 5 0 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 . . . . 10
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 . . . . 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 3 3 2 5 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 . . . . 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 96 97 96 97 100 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 . . . . 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 8 6 8 4 0 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 . . . . 2

Kontakt