KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 2002 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 13,6 13,3 12,8 12,9 12,3 9,8 9,9 10,0 10,3 10,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 167 184 191 197 210 191 231 247 336 369 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 183 91 -101 156 308 183 91 -101 156 308
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,66 7,92 0,09 4,38 6,15 7,41 0,09 7,65 7,46 7,22 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 8,15 7,67 7,64 7,89 7,99 8,15 7,67 7,64 7,89 7,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 19 39 19 100 52 91 103 8 875 87 85 109 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 60 76 85 66 69 60 76 85 66 69
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 596 599 48 045 1 160 970 545 43 665 588 634 710 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 486 568 582 593 623 486 568 582 593 623
Herav utgifter til renhold (kr) kr 2 203 13 990 390 308 123 10 151 163 176 199 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 130 160 163 162 176 130 160 163 162 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 132 149 13 470 433 331 120 9 964 130 148 168 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 105 116 120 141 150 105 116 120 141 150
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt