KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 99 . 97 93 99 99 100 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 100 98 102 93 .
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 1 701 1 277 1 301 1 569 . 3 347 3 411 3 636 3 720 3 590 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 246 3 192 3 116 3 220 .
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. 0,03 0,05 0,09 . .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 0,36 0,38 0,33 0,43 .
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 10,5 10,5 10,5 10,5 . .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,8 55,5 57,7 60,9 35,1 40,6 46,5 69,5 70,2 69,9 .

Kontakt