KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø (-2019) Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk (-2019) Finnmark Finnmárk (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 263 260 244 217 . 4 541 4 849 4 700 2 240 25 361 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 2 286 2 409 2 524 2 467 . 2 286 2 409 2 524 2 467 .
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 43 43 41 37 . 27 28 28 35 18 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 30 32 33 33 . 30 32 33 33 .
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 24 24 25 24 . 47 44 49 48 43 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 33 31 38 39 . 33 31 38 39 .
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 361 3 965 1 427 842 . 923 1 668 3 730 3 335 1 452 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 737 2 288 7 053 6 190 . 1 737 2 288 7 053 6 190 .
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 94 0 . 5 960 5 680 6 689 5 113 8 152 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 118 3 885 3 663 4 450 . 5 118 3 885 3 663 4 450 .
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 27 33 10 0 . 25 23 28 14 30 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 21 14 30 28 . 21 14 30 28 .
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 . 73 76 99 9 1 281 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 24 22 50 22 . 24 22 50 22 .
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,8 2,8 2,0 1,6 . 1,4 1,6 1,5 5,2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 2,3 2,5 2,2 2,0 . 2,3 2,5 2,2 2,0 .
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 27,1 25,9 23,6 16,2 . 16,0 12,8 11,1 29,4 17,2 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 15,6 13,8 12,2 11,1 . 15,6 13,8 12,2 11,1 .

Kontakt