KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 95 97 97 91 97 91 102 96 95 98 80 92 94 91 99 80 92 94 91 99 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 96 98 95 93 98
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 640 2 090 2 071 2 135 1 974 3 459 3 551 3 476 3 814 5 138 3 903 4 059 4 026 4 218 4 416 3 493 3 084 3 024 3 169 3 187 3 493 3 084 3 024 3 169 3 187 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 044 3 016 3 055 3 428 3 604
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 9,52 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 0,50 0,50 0,55 0,61 0,61
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,8 55,5 57,7 60,9 35,1 40,6 15,0 22,4 21,3 24,5 79,8

Kontakt