KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 90 90 98 100 100 93 86 97 92 95 88 98 94 99 99 73 81 99 94 98 73 81 99 94 98 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 92 94 98 97 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 4 799 4 904 4 904 5 266 5 466 3 896 4 008 3 862 4 141 4 701 4 062 4 123 4 187 4 654 3 852 3 098 3 274 3 383 3 616 4 634 3 098 3 274 3 383 3 616 4 634 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 2 523 2 583 2 617 2 842 2 920
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 5,60 0,92 0,39 0,63 4,09 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 0,57 0,60 0,63 0,64 0,60
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 .. 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 99,5 99,2 99,4 99,8 99,8
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 32,6 23,0 22,1 25,4 26,1

Kontakt