KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0 68,2 73,0 55,6 66,6 55,0 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 54,2 57,5 58,3 78,8 70,2 54,2 57,5 58,3 78,8 70,2 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 253,3 256,3 190,0 380,0 380,0 155,3 174,5 156,6 137,6 149,2 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 170,1 142,2 175,6 149,1 166,6 170,1 142,2 175,6 149,1 166,6 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,7 2,4 2,0 2,8 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 5,4 5,1 4,7 3,2 4,3 5,4 5,1 4,7 3,2 4,3 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 12,0 12,0 14,3 4,8 5,0 8,5 8,5 9,2 8,6 10,1 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 9,8 10,1 10,2 9,7 7,5 9,8 10,1 10,2 9,7 7,5 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : : 0,0 : : 64,2 71,8 71,6 72,7 70,1 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 66,4 77,4 70,0 75,3 71,4 66,4 77,4 70,0 75,3 71,4 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : : 0,0 0,0 : 64,2 66,7 72,3 70,3 65,7 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 71,8 67,5 73,1 72,9 58,3 71,8 67,5 73,1 72,9 58,3 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 7,8 5,3 6,0 4,9 5,2 12,1 12,0 11,4 11,4 13,7 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 12,6 12,2 12,4 12,1 6,9 12,6 12,2 12,4 12,1 6,9 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall : : : : : 40,9 41,0 41,8 41,6 42,4 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 40,7 42,0 41,4 42,4 46,9 40,7 42,0 41,4 42,4 46,9 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 17,9 19,9 21,6 21,9 21,3 22,1 22,4 21,0 23,2 21,7 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 20,9 20,5 20,7 21,4 18,3 20,9 20,5 20,7 21,4 18,3 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 232 200,0 268 791,7 309 136,4 329 090,9 366 450,0 139 868,5 148 533,2 159 212,2 165 786,7 138 934,1 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 162 376,7 168 097,2 174 128,1 186 311,8 216 578,5 162 376,7 168 097,2 174 128,1 186 311,8 216 578,5 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt