KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 201 208 196 198 192 20 147 20 003 16 361 14 640 146 489 52 969 52 610 52 192 51 979 115 299 17 695 17 711 17 492 15 079 3 641 17 695 17 711 17 492 15 079 3 641 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 472 023 473 525 475 654 479 891 482 645
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,0 9,6 10,2 10,1 0,0 9,2 8,8 8,7 9,4 8,2 8,2 8,1 8,3 8,4 8,1 9,0 9,3 9,1 8,8 9,1 9,0 9,3 9,1 8,8 9,1 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 12,9 12,5 11,6 11,2 10,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 34,8 4,8 15,3 5,1 15,6 9,6 9,8 12,2 11,2 10,2 11,7 11,8 12,0 12,3 11,0 9,6 9,4 10,7 9,4 13,7 9,6 9,4 10,7 9,4 13,7 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 6,4 6,3 6,4 6,3 6,5
Netto innflytting (antall)1 antall 6 6 -12 1 -3 28 -118 -115 -124 -158 203 -163 -230 -314 -208 9 20 -194 -77 -17 9 20 -194 -77 -17 23 675 20 232 15 891 18 435 13 135 26 076 21 293 18 081 25 327 11 327 -1 220 -1 431 -377 1 864 581
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 8,6 8,1 7,9 7,0 6,3 9,2 7,8 9,8 10,4 13,0 9,7 9,7 9,6 9,8 11,1 9,3 9,3 9,1 8,9 15,3 9,3 9,3 9,1 8,9 15,3 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 42,9 44,4 37,5 36,4 33,3 61,6 51,4 61,5 62,0 62,6 66,4 65,3 65,1 64,0 63,4 64,5 62,3 63,0 58,2 60,9 64,5 62,3 63,0 58,2 60,9 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 61,0 60,3 60,2 59,5 59,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 0,7 0,0 .. .. .. 1,9 1,1 0,9 0,7 2,0 1,5 1,1 0,9 0,9 1,7 1,5 1,3 1,0 1,1 1,1 1,5 1,3 1,0 1,1 1,1 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 3,3 2,3 1,7 1,5 2,6
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 13,4 13,5 15,8 15,7 14,1 10,7 11,0 17,0 10,5 10,8 10,3 10,8 11,1 10,4 10,8 13,0 13,5 13,6 13,2 11,4 13,0 13,5 13,6 13,2 11,4 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 17,3 17,5 17,8 18,3 18,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,87 1,82 1,72 1,67 1,64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt