KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,1 0,7 0,7 0,6 0,2 3,7 4,1 1,6 0,2 0,9 4,1 3,8 1,6 -0,2 2,5 3,3 2,7 1,0 -0,2 2,2 2,8 2,6 1,5 0,0 1,3 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,5 3,3 1,2 -0,8 1,0
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 2,7 2,6 1,6 0,6 -0,2 2,4 2,0 1,0 0,4 0,0 2,1 1,7 1,2 0,8 0,0 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,2 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 32,6 16,2 12,5 13,0 13,4 23,3 25,0 24,1 23,0 18,8 20,9 21,2 21,6 18,6 22,8 24,3 25,9 26,3 21,7 21,9 15,6 16,7 17,0 17,2 20,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 146,5 153,3 147,2 143,8 151,1 31,5 31,8 39,7 42,6 58,2 50,9 52,7 54,7 58,5 64,3 26,8 29,5 31,8 57,2 53,3 49,5 50,2 51,8 54,1 49,9 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 60,0 60,9 63,0 71,1 72,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 225,0 216,6 205,2 203,7 207,5 85,3 87,4 91,2 94,0 114,9 111,3 114,1 120,2 121,1 122,2 87,8 93,1 98,1 116,1 122,3 102,1 103,1 106,1 108,8 114,7 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 119,3 118,8 120,5 127,4 130,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 51 765 52 676 54 303 56 739 58 917 54 957 55 446 56 733 61 876 60 441 50 236 51 409 53 000 56 230 64 566 51 953 53 530 55 089 55 926 56 495 53 962 55 170 56 830 59 704 56 908 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 52 632 54 258 55 830 58 116 59 940
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,9 5,6 6,1 6,4 5,2 10,2 10,9 11,0 9,9 9,1 10,4 11,1 11,1 10,8 10,2 9,5 10,4 10,6 9,7 10,4 7,2 8,1 8,7 9,3 8,9 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 7,7 8,0 8,8 8,9 7,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 29,1 31,5 13,0 8,1 15,4 10,8 14,5 17,3 14,0 12,7 20,2 18,8 16,3 19,9 15,3 13,3 13,7 16,1 17,3 17,4 15,3 13,4 13,3 15,0 13,1 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 32,0 25,5 55,3 -0,1 31,1 39,3 35,7 31,4 33,1 29,9 34,5 33,7 36,1 27,2 26,4 24,1 21,6 29,0 38,5 31,0 26,9 31,1 29,5 28,2 23,6 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 21,8 26,0 28,1 37,2 35,0

Kontakt