KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. 50 50 50 50 36 47 48 39 49 49 50 49 49 48 50 50 49 50 49 49 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 49 46 49 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 56 33 22 27 18 16 10 13 23 25 18 18 16 17 28 20 22 21 19 20 19 19 20 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 26 22 25 26 20
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 200 100 67 75 83 250 50 71 67 .. 50 60 33 50 100 50 100 43 82 100 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 75 100 100 75 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 33 .. 75 .. 15 16 23 19 34 15 23 23 25 37 23 24 35 32 35 19 18 25 31 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 41 44 54 45 70
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 0 1 26 73 18 6 65 118 184 143 12 19 80 83 109 14 50 196 287 252 244 64 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 82 128 195 155 140
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 119 106 92 107 122 1 781 1 986 1 738 1 076 5 623 5 846 5 395 4 685 3 088 2 658 4 253 4 540 3 817 3 288 5 262 11 029 10 614 10 284 11 097 6 839 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 110 5 138 4 498 4 312 4 974
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 14 14 29 25 35 27 37 31 41 32 35 34 46 40 36 34 45 40 39 35 29 35 39 48 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 39 32 45 52 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 13 16 12 18 16 16 14 16 15 20 18 15 19 20 25 15 14 38 21 22 14 15 17 18 19 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 17 15 35 22 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. 100 92 96 100 100 99 94 92 99 91 93 73 97 96 97 99 96 98 97 93 76 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 96 97 97 97 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 1 3 1 1 57 57 43 40 95 147 170 157 141 56 138 121 120 116 91 304 282 296 247 123 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 123 125 95 80 77
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 67 61 41 36 45 1 483 1 286 869 803 2 420 3 583 3 069 2 646 2 238 847 3 716 3 321 2 391 2 294 2 103 7 987 7 330 5 863 4 949 3 317 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 3 280 2 604 1 988 2 100 2 297
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 67 76 66 88 75 93 94 93 86 89 92 74 77 72 93 85 94 85 85 91 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 81 72 72 86 79
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall 2 0 1 0 2 8 1 2 5 79 64 96 42 6 17 7 62 41 15 71 80 80 95 77 75 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 60 51 58 21 21

Kontakt