KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 58,3 41,5 70,2 67,5 93,9 48,7 59,2 54,1 55,0 53,1 47,2 43,4 46,1 44,4 59,2 49,3 51,8 42,7 50,1 33,5 56,5 48,5 48,3 53,0 29,8 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 38,9 42,9 40,2 37,1 36,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 182,7 220,0 206,2 198,6 200,2 129,6 138,6 133,6 148,1 146,3 127,0 135,0 136,6 132,5 164,8 137,7 132,7 134,1 146,8 119,8 151,5 147,3 152,7 148,7 150,6 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 135,6 135,6 138,6 136,7 142,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,3 2,8 1,6 3,3 1,7 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 3,7 3,9 3,5 3,6 4,2 5,7 5,4 4,9 3,3 5,7 4,1 4,2 3,8 3,9 5,2 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,8 4,7 5,2 4,9 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 6,7 5,9 4,9 6,2 6,8 10,1 10,3 10,3 9,7 8,4 7,7 7,8 7,9 8,2 9,1 8,3 8,5 8,3 7,7 7,9 8,3 8,6 8,6 8,4 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 8,6 8,9 8,8 9,2 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 70,3 75,6 69,9 77,2 78,8 71,0 68,3 70,7 70,2 68,0 71,4 73,6 73,3 72,4 66,8 67,8 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 69,4 72,2 71,0 75,3 70,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 80,4 81,5 78,5 72,8 77,8 68,0 63,5 68,6 68,4 64,8 71,1 69,9 70,4 65,6 62,5 65,3 67,1 68,0 68,7 66,3 67,2 65,5 66,9 67,5 68,0 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,5 17,2 17,0 16,0 15,5 15,0 14,3 14,2 14,3 15,3 17,2 17,1 17,2 15,8 14,2 15,5 15,2 15,0 15,8 16,5 15,4 15,1 15,3 14,8 16,8 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 16,0 15,6 15,6 15,1 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,8 40,1 40,7 41,7 41,5 40,7 41,0 41,5 41,2 42,2 41,0 41,5 41,8 41,4 41,7 40,7 40,8 41,0 41,4 42,5 40,8 40,8 41,0 41,3 42,8 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,1 41,3 41,8 41,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 29,8 28,1 26,6 27,2 26,4 24,8 25,2 24,8 24,6 23,5 25,9 25,6 25,3 23,5 22,0 24,6 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 23,7 23,4 22,9 22,8 22,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 111 333,3 110 997,5 113 319,9 120 953,5 124 006,3 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 133 597,9 110 820,0 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 107 471,0 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt