KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 935 998 1 852 1 919 1 801 1 153 1 213 1 382 1 267 1 306 959 1 013 1 082 1 290 1 712 1 026 1 096 1 149 1 162 1 396 1 244 1 280 1 404 1 483 1 313 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 308 1 335 1 440 1 519 1 513
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 651 695 1 330 1 390 1 343 953 1 037 1 069 982 1 023 798 858 837 995 1 362 856 920 925 964 1 109 952 968 1 080 1 129 1 097 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 080 1 098 1 180 1 252 1 267
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 284 302 522 529 459 200 176 313 285 283 161 154 245 296 350 171 176 225 198 287 292 311 324 353 216 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 227 237 260 267 246
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 712 754 872 941 767 892 928 1 045 971 913 712 739 785 978 1 249 718 775 824 859 869 919 934 1 020 1 061 804 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 943 957 1 023 1 076 1 074
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 70 72 196 235 60 -14 -44 59 30 51 8 -5 71 88 92 -13 -9 23 9 55 80 90 83 113 73 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 21 16 35 28 27
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 642 682 676 706 708 905 972 986 940 862 703 744 714 890 1 157 731 784 801 850 814 838 844 937 947 731 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 922 941 987 1 048 1 047
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,33 0,40 0,33 0,33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,73 0,73 0,75 0,77 1,44
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,29 0,36 0,29 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,47 0,46 0,48 0,51 1,18
Antall bygningsbranner (antall) antall 5 6 3 2 4 49 44 67 40 159 146 164 182 126 120 113 112 105 121 260 273 291 321 336 321 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 126 132 136 128 117
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 29 26 22 22 1 150 151 126 137 353 653 562 521 365 363 430 360 366 385 580 1 292 1 167 1 127 1 331 709 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 675 449 529 469 365

Kontakt