KOSTRA nøkkeltall

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulstein Kostragruppe 01 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 245 237 221 220 228 1 491 1 508 1 378 1 276 5 404 5 403 5 406 5 290 4 283 4 365 4 220 4 190 4 184 4 271 8 519 10 032 10 449 10 472 11 684 11 398 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 5 895 6 130 6 126 5 908 5 848
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 29 28 26 26 27 21 21 21 25 20 18 18 17 21 28 22 22 22 20 18 23 24 24 23 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 22 23 23 22 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 53 55 58 62 58 69 69 67 55 68 52 51 55 59 55 64 66 68 66 53 61 60 62 63 54 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 53 54 60 60 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 3 341 2 540 1 880 4 704 5 151 1 363 1 222 2 510 1 583 1 256 1 898 1 108 875 1 011 1 750 1 625 1 816 1 988 1 368 1 390 1 605 1 197 1 663 1 730 668 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 754 1 525 2 036 2 504 1 687
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 11 772 10 976 12 108 15 657 8 514 7 886 9 171 9 163 7 293 12 117 10 090 10 203 9 553 11 828 5 346 10 447 10 013 10 503 9 699 9 428 13 027 13 467 13 778 10 347 11 270 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 9 319 11 400 10 429 10 862 11 948
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 6 5 15 14 23 28 25 24 14 24 21 25 28 25 17 17 16 21 25 28 21 19 15 22 29 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 34 28 29 17 19
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 14 5 11 4 62 124 154 114 86 66 39 37 25 26 306 134 157 109 132 401 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 59 42 48 55 44
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,8 2,6 1,2 2,5 0,9 0,8 1,1 1,0 1,7 1,2 1,5 1,7 1,7 3,6 1,6 1,2 1,4 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,5 13,6 11,5 9,8 11,4 14,9 11,9 10,3 15,3 10,7 18,8 15,5 13,8 23,3 11,0 17,6 14,5 12,9 15,6 17,7 18,2 15,1 13,2 12,9 17,1 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 15,2 12,8 11,4 10,4 11,1

Kontakt