KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 3427 (Innlandet)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 76 123 119 129 132 100 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 108
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,60 0,86 0,82 0,87 0,81 0,59 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 . . . . 0,60
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 99,1 97,4 97,2 97,1 96,9 98,1 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 . . . . 96,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 171 160 161 157 166 155 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 . . . . 152
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 47 83 85 85 84 86 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 . . . . 73
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 47 10 9 8 7 13 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 . . . . 23
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 2 2 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 . . . . 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 5 4 4 4 6 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 . . . . 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 95 95 96 96 98 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 . . . . 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 7 6 6 7 0 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 . . . . 2

Kontakt