KOSTRA nøkkeltall

Tynset - 0437 (Hedmark)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tynset Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 060 4 268 5 701 6 143 6 633 7 004 8 287 8 523 7 576 7 676 8 625 9 608 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 699 8 155 8 505 9 091
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,4 3,6 4,0 3,0 4,3 4,5 4,6 4,4 4,7 5,5 5,6 5,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,2 5,2 5,6 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,4 2,9 2,6 2,7 4,5 4,7 4,8 4,6 5,2 5,8 5,7 5,5 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,2 5,3 5,7 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 3,9 3,4 3,5 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,4 4,2
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 27 239 28 174 46 671 38 243 43 756 44 144 49 062 51 291 46 958 46 475 48 442 51 708 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 41 285 44 612 47 005 53 936
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 28 267 8 759 64 680 48 708 29 358 31 526 34 716 38 368 28 289 28 148 29 782 34 933 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 48 548 48 480 68 886 52 723
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 123 188 128 242 135 172 177 969 371 119 382 371 410 422 417 542 292 781 321 287 380 904 396 327 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 414 043 421 365 390 196 443 036
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,6 16,5 14,3 28,5 21,1 21,2 20,8 18,6 21,4 21,3 21,5 19,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 21,0 19,1 20,5 20,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 97 98 100 94 77 82 85 85 71 72 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 81 82 87 88

Kontakt