KOSTRA nøkkeltall

Trondheim - 5001 (Trøndelag - Trööndelage)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trondheim Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 1,8 3,7 4,0 6,6 3,2 2,5 1,6 3,5 5,2 5,2 3,4 4,6 3,3 4,3 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 . 2,6 1,9 3,6 4,8 . 2,6 1,9 3,6 4,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 1,5 0,6 0,0 0,0 1,4 1,3 0,5 0,0 0,0 1,7 1,5 2,5 0,0 -0,2 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 . 1,6 0,9 0,0 0,0 . 1,6 0,9 0,0 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 41,6 44,7 43,8 49,7 20,3 21,3 23,6 23,9 24,5 20,4 21,2 22,6 29,1 29,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 . 29,7 30,7 30,7 34,3 . 29,7 30,7 30,7 34,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 28,4 34,4 34,7 26,6 48,5 52,6 70,0 43,2 40,4 31,7 31,7 32,6 26,0 30,1 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 . 43,3 51,8 53,5 53,1 . 43,3 51,8 53,5 53,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 108,6 114,8 117,4 115,4 105,0 111,5 132,0 110,7 107,9 97,6 98,3 98,5 91,0 89,8 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 . 113,9 123,1 126,4 129,3 . 113,9 123,1 126,4 129,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . 49 237 51 007 52 670 57 232 58 083 59 590 64 398 57 408 62 334 50 325 51 848 53 841 81 426 86 045 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 . 53 193 55 406 57 320 61 872 . 53 193 55 406 57 320 61 872
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 9,3 11,2 12,4 15,6 9,4 10,4 10,3 14,6 16,2 11,3 12,4 14,2 16,1 19,1 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 . 10,6 11,3 12,2 14,8 . 10,6 11,3 12,2 14,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . 16,6 20,1 17,0 14,3 13,5 16,5 22,0 15,5 13,7 13,4 12,6 12,6 21,0 11,5 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 . 17,3 20,1 18,7 17,0 . 17,3 20,1 18,7 17,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . 52,7 47,1 41,7 68,5 36,3 31,3 30,3 42,6 45,9 51,2 58,3 45,9 39,3 34,2 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 . 35,2 35,0 35,4 42,4 . 35,2 35,0 35,4 42,4

Kontakt