KOSTRA nøkkeltall

Trondheim - 5001 (Trøndelag - Trööndelage)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trondheim Kostragruppe 12 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . 107 113 94 98 115 139 123 88 134 116 128 132 104 162 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117 . 121 133 97 117
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,50 0,51 0,42 0,43 0,77 0,87 0,94 0,45 0,65 0,52 0,57 0,56 0,76 1,14 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . 0,67 0,70 0,53 0,62 . 0,67 0,70 0,53 0,62
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . 97,3 87,7 95,8 93,8 96,2 97,0 98,5 94,1 93,2 91,0 91,0 91,0 97,1 98,0 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . 95,4 96,7 96,6 95,8 . 95,4 96,7 96,6 95,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . 165 140 126 134 186 190 160 125 134 152 159 145 149 153 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 . 156 153 141 149 . 156 153 141 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 57 61 61 57 83 86 94 80 77 79 76 77 85 85 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 . 74 76 77 75 . 74 76 77 75
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 40 38 36 38 15 11 6 17 19 18 21 20 13 15 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 . 22 20 18 19 . 22 20 18 19
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . 1 1 0 1 . 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 2 1 3 4 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 . 4 3 4 5 . 4 3 4 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 96 85 93 92 94 95 99 95 94 90 88 90 96 97 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 . 93 95 96 96 . 93 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . 0 0 0 0 3 4 0 3 3 4 5 4 3 1 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 . 3 2 1 2 . 3 2 1 2

Kontakt