KOSTRA nøkkeltall

Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda

Videregående opplæring

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 177 196 181 914 185 462 194 157 160 074 164 950 168 567 176 036 158 389 162 754 166 949 174 164 193 201 198 279 204 436 215 844
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 41,3 42,8 39,8 39,1 52,4 52,4 51,6 51,0 33,6 33,3 32,6 32,0 43,1 42,5 41,7 41,4
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 83 076 87 509 85 556 86 255 76 427 76 944 77 108 79 346 75 855 76 329 76 619 78 848 82 225 83 925 82 720 87 419
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 89,0 89,3 89,0 90,2 92,1 92,0 92,3 92,9 92,0 91,8 92,1 92,7 89,1 89,5 89,2 90,1
Elever per skole (antall) antall 342 349 364 364 430 441 441 441 439 450 447 446 382 386 372 351
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 67,1 67,1 69,7 71,5 73,5 74,0 75,5 76,0 73,6 74,3 75,8 76,1 65,0 66,7 67,8 69,4
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 prosent 53,2 52,5 51,3 52,2 51,6 50,8 50,5 50,9 49,9 49,1 48,7 49,0 57,0 56,7 55,8 56,3
Elever per lærerårsverk (antall) antall 7,7 7,6 7,7 7,5 8,5 8,6 8,5 8,5 8,7 8,8 8,8 8,7 7,1 7,1 7,1 7,0
Elever (antall) antall 6 126 6 234 6 085 6 048 180 463 180 571 179 314 179 528 199 581 199 998 198 282 198 779 19 335 19 369 18 868 18 574
Lærlinger (antall) antall 1 429 1 428 1 507 1 640 36 721 37 062 39 108 40 933 38 772 39 289 41 348 43 176 4 631 4 820 5 098 5 255
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.