KOSTRA nøkkeltall

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trøgstad Kostragruppe 01 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,9 5,0 3,4 -1,6 2,4 3,7 4,1 1,6 2,9 3,3 2,7 1,0 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,4 3,5 1,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,1 4,8 3,3 2,3 2,0 2,7 2,6 1,6 1,6 2,1 1,7 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,7 2,6 2,2 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 36,9 45,1 44,4 36,6 20,1 23,3 25,0 24,1 21,4 24,3 25,9 26,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 11,3 13,0 14,7 13,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -20,1 -9,4 20,5 15,2 29,9 31,3 31,6 39,7 21,4 26,4 29,1 31,8 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 38,8 42,8 39,7 42,7
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 44,4 68,5 106,0 97,5 86,0 85,3 87,4 91,2 84,3 87,8 93,1 98,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 99,3 99,0 99,4 102,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 51 278 53 297 56 439 57 347 53 725 54 957 55 446 56 733 49 448 51 953 53 530 55 089 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 47 337 49 427 50 899 52 304
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 20,1 23,0 21,3 20,9 7,1 7,6 8,4 9,8 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 6,7 7,8 9,2 8,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,4 30,1 56,0 27,4 11,0 10,8 14,5 17,3 12,6 13,3 13,7 16,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,2 11,7 12,3 12,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 34,1 19,2 30,5 36,0 25,5 32,9 31,0 27,2 24,3 18,9 13,5 20,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 2,8 2,4 4,4 6,9

Kontakt