KOSTRA nøkkeltall

Træna - 1835 (Nordland - Nordlánnda)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Træna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 58 100 100 100 .. 99 95 94 98 100 96 96 93 98 99 92 95 93 99 99 98 97 99 98 99 98 97 99 98 99 97 98 115 98 96 97 98 115 98 96
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 178 1 810 2 101 2 101 2 101 4 059 4 026 4 218 4 416 4 604 3 871 3 890 4 137 4 130 4 344 3 084 3 024 3 169 3 187 2 865 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 2 969 3 080 3 148 3 227 3 243 2 969 3 080 3 148 3 227 3 243
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,22 0,22 0,22 .. 0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,74 0,62 0,60 0,61 0,69 0,77 0,54 0,56 0,37 0,43 0,53 0,54 0,56 0,37 0,43 0,53
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 .. 57,7 60,9 35,3 40,6 .. 47,4 48,8 59,4 57,3 .. 47,4 48,8 59,4 57,3 ..

Kontakt