4407_1121
4407_1121
kostra
2019-10-21T14:24:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Time, faktaark Plan, byggesak og miljø Time

KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 15 10 4 4 164 161 130 144 169 115 141 111 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 224 175 180 138
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 38 13 67 33 22 16 18 31 17 15 23 23 24 19 19 26 24 19 19 26 38 25 25 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 433 371 383 297 7 213 6 486 6 201 6 354 6 671 5 846 5 395 4 685 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 023 7 704 6 905 6 447
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 71 156 97 .. 3 743 3 518 2 391 .. 3 092 2 665 2 174 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 840 2 752 3 973
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 16 17 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 33 31 34 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 5 10 3 3 19 16 17 16 19 25 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 14 19 22 22
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 6 1 .. .. 53 38 69 .. 64 96 42 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 171 144 139
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 29 48 23 40 70 118 184 143 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 129 122 64 98
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 95 98 95 .. 94 92 99 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 90 79 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 47 48 49 .. 48 39 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 43 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 74 .. 100 100 98 99 96 92 90 93 94 96 84 86 86 81 84 86 86 81 86 83 96 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall 170 82 .. .. 3 735 2 802 0 .. 2 051 2 206 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 784 2 136 0 ..

Kontakt