KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 466 473 623 724 711 811 859 922 987 989 811 859 922 987 989 887 959 1 013 1 082 1 266 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 960 957 1 060 1 137 1 217 960 957 1 060 1 137 1 217 960 957 1 060 1 137 1 217
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 412 431 591 680 645 629 667 723 772 774 629 667 723 772 774 724 798 858 837 968 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 801 809 913 987 1 062 801 809 913 987 1 062 801 809 913 987 1 062
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 53 41 32 44 66 182 192 199 215 215 182 192 199 215 215 163 161 154 245 298 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 159 147 147 150 154 159 147 147 150 154 159 147 147 150 154
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 325 313 402 486 554 553 563 616 674 702 553 563 616 674 702 659 712 739 785 973 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 734 717 757 825 852 734 717 757 825 852 734 717 757 825 852
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -9 -19 -30 -26 -4 27 29 34 43 36 27 29 34 43 36 23 8 -5 71 91 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 69 53 50 54 29 69 53 50 54 29 69 53 50 54 29
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 333 331 431 513 558 526 534 582 631 666 526 534 582 631 666 636 703 744 714 882 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 665 664 706 771 822 665 664 706 771 822 665 664 706 771 822
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,69 0,69 0,66 0,68 0,66 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,53 0,53 0,50 0,51 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 4 10 11 8 215 202 228 219 179 215 202 228 219 179 148 146 164 182 123 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 227 196 198 210 219 227 196 198 210 219 227 196 198 210 219
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 59 22 25 21 22 1 058 622 490 577 452 1 058 622 490 577 452 941 653 562 521 365 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 521 845 619 574 548 1 521 845 619 574 548 1 521 845 619 574 548

Kontakt