KOSTRA nøkkeltall

Time - 1121 (Rogaland)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Time Kostragruppe 07 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 626 5 074 5 738 6 253 6 086 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 291 6 770 7 368 8 077 9 426 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 5 683 5 890 6 742 7 118 7 346 5 683 5 890 6 742 7 118 7 346 5 683 5 890 6 742 7 118 7 346
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,3 4,6 4,4 5,7 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,0 4,3 4,4 4,4 4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 5,1 4,8 4,3 5,2 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,3 4,5 4,7 4,7 4,6 4,3 4,5 4,7 4,7 4,6 4,3 4,5 4,7 4,7 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,1 3,6 3,4 3,2 3,4 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 34 992 30 348 40 154 39 744 41 254 36 692 39 524 41 690 47 001 48 625 36 692 39 524 41 690 47 001 48 625 39 882 40 852 41 231 45 289 51 391 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 37 638 39 751 42 313 43 473 45 693 37 638 39 751 42 313 43 473 45 693 37 638 39 751 42 313 43 473 45 693
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 16 930 30 460 33 051 30 455 29 901 31 025 29 624 31 830 32 704 31 659 31 025 29 624 31 830 32 704 31 659 33 289 31 547 31 246 32 660 41 752 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 25 767 29 718 35 683 37 384 41 043 25 767 29 718 35 683 37 384 41 043 25 767 29 718 35 683 37 384 41 043
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 370 017 309 596 340 921 434 121 390 949 389 699 390 348 398 760 423 993 419 619 389 699 390 348 398 760 423 993 419 619 374 908 383 632 386 613 411 444 406 857 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 345 279 348 120 398 470 407 751 418 928 345 279 348 120 398 470 407 751 418 928 345 279 348 120 398 470 407 751 418 928
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 27,3 27,1 21,6 21,4 22,6 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 22,3 21,8 21,0 21,6 21,6 22,3 21,8 21,0 21,6 21,6 22,3 21,8 21,0 21,6 21,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 92 92 96 94 94 84 88 90 89 90 84 88 90 89 90 85 85 91 91 93 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 86 88 88 87 90 86 88 88 87 90 86 88 88 87 90

Kontakt