KOSTRA nøkkeltall

Telemark fylkeskommune

Videregående opplæring

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 161 143 158 425 162 443 171 474 160 074 164 950 168 567 176 036 158 389 162 754 166 949 174 164 153 192 158 190 161 128 171 676
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 55,1 56,1 55,1 53,5 52,4 52,4 51,6 51,0 33,6 33,3 32,6 32,0 57,3 57,3 57,0 56,1
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 75 645 75 577 76 592 81 866 76 427 76 944 77 108 79 346 75 855 76 329 76 619 78 848 74 744 75 083 76 197 79 252
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 92,8 91,9 91,9 92,5 92,1 92,0 92,3 92,9 92,0 91,8 92,1 92,7 92,1 91,7 92,1 92,6
Elever per skole (antall) antall 492 492 495 483 430 441 441 441 439 450 447 446 483 480 483 484
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 72,9 75,3 75,7 76,6 73,5 74,0 75,5 76,0 73,6 74,3 75,8 76,1 73,4 74,0 75,5 75,9
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 prosent 53,7 51,9 50,8 51,4 51,6 50,8 50,5 50,9 49,9 49,1 48,7 49,0 50,8 49,9 49,5 50,5
Elever per lærerårsverk (antall) antall 9,5 9,7 9,8 9,4 8,5 8,6 8,5 8,5 8,7 8,8 8,8 8,7 8,9 9,0 9,1 9,1
Elever (antall) antall 6 826 6 894 6 940 6 753 180 463 180 571 179 314 179 528 199 581 199 998 198 282 198 779 38 906 38 782 39 105 39 088
Lærlinger (antall) antall 1 474 1 487 1 519 1 606 36 721 37 062 39 108 40 933 38 772 39 289 41 348 43 176 7 698 7 836 8 308 8 751
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.