KOSTRA nøkkeltall

Telemark fylkeskommune

Videregående opplæring

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Telemark fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 161 143 158 425 162 443 171 474 183 985 160 074 164 950 168 567 176 036 186 706 158 389 162 754 166 949 174 164 184 197 153 192 158 190 161 128 171 676 183 148
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 55,1 56,1 55,1 53,5 53,9 52,4 52,4 51,6 51,0 50,5 33,6 33,3 32,6 32,0 31,6 57,3 57,3 57,0 56,1 55,6
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 75 645 75 577 76 592 81 866 85 551 76 427 76 944 77 108 79 346 83 396 75 855 76 329 76 619 78 848 82 790 74 744 75 083 76 197 79 252 83 648
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 92,8 91,9 91,9 92,5 93,3 92,1 92,0 92,3 92,9 93,4 92,0 91,8 92,1 92,7 93,2 92,1 91,7 92,1 92,6 93,3
Elever per skole (antall) antall 492 492 495 483 523 430 441 441 441 459 439 450 447 446 465 483 480 483 484 510
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 72,9 75,3 75,7 76,6 .. 73,5 74,0 75,5 76,0 .. 73,6 74,3 75,8 76,1 .. 73,4 74,0 75,5 75,9 ..
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)1 prosent 53,7 51,9 50,8 51,4 52,8 51,6 50,8 50,5 50,9 52,0 49,9 49,1 48,7 49,0 50,1 50,8 49,9 49,5 50,5 52,1
Elever per lærerårsverk (antall) antall 9,3 9,5 9,6 9,2 9,4 8,5 8,6 8,7 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6 8,9 9,1 9,2 9,2 9,2
Elever (antall) antall 6 826 6 894 6 940 6 753 6 814 180 463 180 571 179 314 179 528 176 905 199 581 199 998 198 282 198 779 196 594 38 906 38 782 39 105 39 088 38 893
Lærlinger (antall) antall 1 474 1 487 1 519 1 606 1 648 36 721 37 062 39 108 40 933 42 803 38 772 39 289 41 348 43 176 45 216 7 698 7 836 8 308 8 751 9 115
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.