KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 120 124 3 111 113 133 144 159 100 141 114 131 134 92 154 115 139 123 88 134 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 101 576 113 85 112
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,70 0,74 0,02 0,67 0,67 0,92 0,99 0,99 0,64 0,87 0,72 0,78 0,76 0,50 0,70 0,77 0,87 0,94 0,45 0,65 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,64 0,68 0,62 0,49 0,61
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 63,0 95,7 100,0 99,7 99,6 96,7 98,0 98,3 95,8 96,8 97,5 97,5 97,4 98,2 98,2 96,2 97,0 98,5 94,1 93,2 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 95,6 96,7 97,0 96,9 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 177 170 176 161 176 160 172 170 153 173 163 148 150 129 154 186 190 160 125 134 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 127 706 144 129 147
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 52 54 54 54 52 91 89 83 87 88 86 84 81 85 84 83 86 94 80 77 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 84 85 84 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 48 46 46 46 48 8 7 14 9 8 11 13 15 13 14 15 11 6 17 19 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 13 13 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 97 94 96 98 98 96 96 96 99 99 94 95 99 95 94 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 95 95 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 0 8 4 1 2 3 2 3 1 0 3 4 0 3 3 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2

Kontakt