KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 054 1 204 1 234 1 812 1 978 1 881 2 141 2 137 1 931 2 034 1 280 1 404 1 483 1 313 1 432 1 434 1 522 1 988 975 1 048 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 335 1 440 1 519 1 513 1 692
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 885 949 980 1 446 1 583 1 544 1 747 1 696 1 492 1 547 968 1 080 1 129 1 097 1 195 1 163 1 227 1 603 808 873 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 1 098 1 180 1 252 1 267 1 420
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 169 255 255 366 395 337 394 442 439 487 311 324 353 216 237 271 295 386 167 176 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 237 260 267 246 271
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 815 882 969 1 418 1 532 1 426 1 614 1 575 1 318 1 399 934 1 020 1 061 804 910 1 116 1 215 1 596 728 789 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 957 1 023 1 076 1 074 1 198
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -33 3 13 119 104 57 87 54 64 83 90 83 113 73 73 100 110 171 70 82 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 16 35 28 27 32
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 849 879 956 1 299 1 428 1 370 1 527 1 521 1 254 1 317 844 937 947 731 837 1 016 1 105 1 425 657 707 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 941 987 1 048 1 047 1 166
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,55 0,55 0,55 1,04 1,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,73 0,75 0,77 1,44 1,51
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,37 0,33 0,33 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,27 0,27 0,26 0,26 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,18 0,18 0,18 0,71 0,72 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,46 0,48 0,51 1,18 1,24
Antall bygningsbranner (antall) antall 6 5 3 5 4 48 55 47 96 87 291 321 336 321 335 135 135 42 650 735 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 132 136 128 117 125
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 12 6 4 24 24 281 244 174 294 241 1 167 1 127 1 331 709 636 438 461 205 1 276 1 318 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 449 529 469 365 396

Kontakt