KOSTRA nøkkeltall

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sunndal Kostragruppe 05 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 216 174 173 153 148 1 847 1 854 1 835 3 331 3 313 10 449 10 472 11 684 11 398 11 180 4 849 4 700 2 240 25 361 25 230 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 130 6 126 5 908 5 848 5 626
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 24 25 22 21 35 36 35 29 29 24 24 23 21 20 28 28 35 18 18 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 23 23 22 22 21
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 76 70 73 65 65 56 56 58 59 58 60 62 63 54 54 44 49 48 43 43 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 54 60 60 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 943 259 331 0 14 3 584 3 596 2 180 1 054 471 1 197 1 663 1 730 668 804 1 668 3 730 3 335 1 452 1 096 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 525 2 036 2 504 1 687 1 507
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 2 064 2 201 13 917 12 865 13 028 11 808 11 339 11 811 15 429 13 467 13 778 10 347 11 270 11 516 5 680 6 689 5 113 8 152 8 045 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 11 400 10 429 10 862 11 948 13 175
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 23 38 13 44 29 23 17 25 18 19 19 15 22 29 35 23 28 14 30 30 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 28 29 17 19 18
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 7 3 6 18 19 157 109 132 401 445 76 99 9 1 281 1 258 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 42 48 55 44 41
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,5 : : : 0,7 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 5,2 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,1 16,3 14,2 13,2 12,8 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 15,1 13,2 12,9 17,1 17,5 12,8 11,1 29,4 17,2 17,4 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 12,8 11,4 10,4 11,1 10,4

Kontakt