KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 3 4 6 86 97 78 92 25 38 28 41 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 224 175 180 138
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 50 40 40 15 18 14 20 22 22 22 26 24 19 19 26 24 19 19 26 38 25 25 29
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 213 132 131 150 3 984 3 775 3 509 3 629 1 415 871 912 657 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 9 023 7 704 6 905 6 447
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 70 74 56 .. 2 300 1 815 1 387 .. 560 697 282 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 840 2 752 3 973
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 23 14 17 .. 16 13 18 .. 14 13 15 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 135 29 16 .. 36 26 35 .. 51 25 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 23 25 24 26 18 18 17 21 12 10 11 11 18 18 18 18 18 17 18 18 14 19 22 22
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 2 .. .. 16 37 45 .. 0 2 3 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 171 144 139
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 13 9 11 8 69 98 73 94 39 11 13 9 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 129 122 64 98
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 55 100 100 .. 74 90 98 .. 84 92 100 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 90 79 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 40 .. .. 45 48 50 .. 50 39 .. .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 43 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 74 69 86 66 99 70 82 46 84 86 86 81 84 86 86 81 86 83 96 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall 34 18 .. .. 663 545 0 .. -37 129 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 784 2 136 0 ..

Kontakt