KOSTRA nøkkeltall

Suldal - 1134 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Suldal Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 3 4 6 1 86 97 78 92 62 25 38 28 41 15 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 224 175 180 138 119 224 175 180 138 119
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 50 40 40 33 15 18 14 20 17 22 22 22 26 29 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 25 25 29 28 38 25 25 29 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 213 132 131 150 124 3 984 3 775 3 860 3 629 2 873 1 415 871 912 657 1 178 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034 9 023 7 704 6 905 6 447 6 034
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 70 74 56 46 .. 2 300 2 187 1 387 1 195 .. 560 697 282 227 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 840 2 752 3 973 3 186 .. 2 840 2 752 3 973 3 186
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 23 14 17 13 .. 16 13 18 17 .. 14 13 15 16 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 16 19 .. 16 16 16 19
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 135 29 16 32 .. 36 26 35 38 .. 51 25 35 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 44 37 38 41 .. 44 37 38 41
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 23 25 24 26 19 18 18 16 21 19 12 10 11 11 13 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 14 19 22 22 21 14 19 22 22 21
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 2 .. 0 .. 16 39 45 21 .. 0 2 3 3 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 171 144 139 238 .. 171 144 139 238
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 13 9 11 8 9 69 98 81 94 148 39 11 13 9 10 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 129 122 64 98 82 129 122 64 98 82
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 55 100 100 100 .. 74 90 98 98 .. 84 92 100 100 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 90 79 96 94 .. 90 79 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 40 .. 50 .. 45 45 50 43 .. 50 39 .. 43 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 43 50 49 .. 48 43 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 69 88 66 70 99 70 82 46 87 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 86 83 96 74 79 86 83 96 74 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 34 18 .. .. .. 663 545 0 .. .. -37 129 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. .. 3 784 2 136 0 .. ..

Kontakt