KOSTRA nøkkeltall

Stord - 4614 (Vestland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Stord Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 7 501 6 286 6 871 7 514 7 042 7 928 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 . . . . 8 187
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,4 5,0 4,9 4,8 4,4 5,1 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 3,8 5,1 5,2 5,1 4,7 4,6 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 . . . . 4,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 4,1 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 38 569 39 524 41 690 47 001 48 649 48 341 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 . . . . 57 015
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 36 847 29 624 31 830 32 704 31 648 39 121 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 . . . . 45 307
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 470 306 390 348 398 760 423 993 421 015 404 936 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 . . . . 440 172
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 17,9 21,7 21,5 21,0 20,3 19,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 84 88 90 89 90 92 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 92

Kontakt