KOSTRA nøkkeltall

Steinkjer - 5006 (Trøndelag - Trööndelage)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steinkjer Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 045 2 142 . . . 1 299 1 378 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . 1 273 1 355 1 407 1 528
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 791 1 882 . . . 1 032 1 099 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . 1 014 1 077 1 125 1 195
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 254 259 . . . 268 278 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . 258 278 282 334
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 504 1 425 . . . 852 967 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . 901 991 896 1 047
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 65 46 . . . 60 65 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . 103 111 123 162
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 440 1 379 . . . 792 902 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . 798 880 773 885
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,74 0,71 . . . .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . 0,65 0,66 0,65 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,30 0,27 . . . .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . 0,28 0,29 0,29 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,44 0,44 . . . .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . 0,37 0,37 0,36 0,35
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 10 10 . . . .. .. 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . 286 278 312 306
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 57 20 . . . .. .. 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . 951 993 729 1 857

Kontakt