KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 34 836 38 960 39 625 44 239 49 910 35 098 36 594 40 714 36 677 40 744 40 895 44 056 43 478 41 204 45 668 45 551 48 163 52 835 45 310 51 291 45 551 48 163 52 835 45 310 51 291 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 385,4 396,1 379,7 395,6 439,8 387,4 389,0 424,3 390,9 383,9 479,1 486,1 462,2 446,7 446,3 524,2 527,4 563,2 483,6 485,0 524,2 527,4 563,2 483,6 485,0 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 29,7 32,1 30,2 34,4 36,4 32,9 33,1 33,5 30,5 32,1 34,2 34,7 35,2 36,0 38,6 34,7 36,0 36,8 37,3 39,7 34,7 36,0 36,8 37,3 39,7 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 80,0 79,3 83,5 76,1 75,5 78,0 77,9 76,3 76,1 76,5 75,5 74,9 79,5 77,7 78,1 75,5 74,8 73,2 77,3 76,7 75,5 74,8 73,2 77,3 76,7 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,45 0,51 0,48 0,41 0,60 0,53 0,53 0,56 0,57 0,53 0,59 0,60 0,52 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,55 0,59 0,59 0,67 0,56 0,55 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,6 32,3 29,7 35,3 33,7 38,5 38,2 38,3 36,5 36,1 35,9 36,0 37,1 34,2 33,3 38,3 37,7 34,7 37,4 36,8 38,3 37,7 34,7 37,4 36,8 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 38,4 44,8 44,9 45,3 32,3 39,7 24,3 39,9 40,9 42,6 35,8 20,6 41,4 43,8 44,1 39,1 21,5 35,1 42,7 42,5 39,1 21,5 35,1 42,7 42,5 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,5 13,5 13,9 14,4 12,7 14,4 13,8 13,5 10,5 10,3 17,3 16,1 13,6 12,6 11,9 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,3 91,0 90,2 77,2 78,8 91,3 94,5 93,5 94,8 95,7 92,5 91,6 90,5 92,4 94,0 92,5 91,6 90,5 92,4 94,0 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 313 4 267 4 360 4 391 5 299 3 557 3 768 4 062 4 345 4 745 3 245 3 644 4 089 3 799 4 228 3 739 3 965 4 139 4 269 4 680 3 739 3 965 4 139 4 269 4 680 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 0,9 2,4 2,5 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,77 0,58 0,48 0,35 0,78 0,47 0,51 0,52 0,55 0,54 0,39 0,45 0,49 0,53 0,56 0,42 0,48 0,43 0,47 0,48 0,42 0,48 0,43 0,47 0,48 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,74 0,56 0,58 0,00 0,38 0,78 0,69 0,72 0,00 0,62 0,38 0,78 0,74 0,00 0,62 0,38 0,78 0,74 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,0 5,2 5,4 5,6 6,8 6,2 6,4 6,8 6,9 7,7 6,1 6,2 6,0 6,0 7,1 6,4 6,4 6,4 7,1 7,9 6,4 6,4 6,4 7,1 7,9 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 19,7 19,4 19,2 23,2 23,2 15,3 15,8 17,0 17,3 17,8 16,5 16,8 16,9 15,3 15,5 18,9 19,5 19,3 15,8 16,5 18,9 19,5 19,3 15,8 16,5 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,5 8,2 8,1 7,7 7,7 11,1 10,9 11,4 11,2 11,5 11,6 12,7 12,3 12,2 12,2 13,2 13,1 13,1 12,2 12,2 13,2 13,1 13,1 12,2 12,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 114,2 128,4 124,6 130,9 137,2 56,0 62,5 63,0 79,6 80,1 40,2 45,4 51,9 56,5 62,7 46,6 46,0 48,1 60,3 70,2 46,6 46,0 48,1 60,3 70,2 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 105,9 81,3 108,3 90,0 96,3 92,7 91,4 91,0 75,8 86,0 95,3 90,3 92,6 90,1 93,4 87,9 90,8 86,4 91,6 93,9 87,9 90,8 86,4 91,6 93,9 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt