KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 170,9 135,9 123,3 159,0 122,8 56,6 58,1 53,7 51,2 46,5 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 308,6 278,8 386,0 460,7 351,9 156,8 152,0 166,7 164,9 161,2 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,0 2,7 5,7 3,3 3,0 5,2 5,0 4,7 4,7 4,6 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 10,9 11,8 12,2 7,7 8,5 9,7 9,5 9,3 9,1 9,1 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 65,4 : 70,0 75,0 69,4 67,2 71,3 69,3 73,1 68,3 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 59,1 66,7 60,0 62,5 59,5 64,4 68,1 66,0 64,3 62,2 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 11,4 11,0 10,6 9,1 8,7 13,0 12,7 12,7 11,7 11,7 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,6 44,1 43,1 39,6 39,5 41,0 40,9 41,1 41,2 42,2 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,5 24,8 23,7 22,5 20,9 23,4 22,7 22,5 22,1 21,5 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,2 20,9 20,7 20,2 20,9 21,2 20,9 20,7 20,2 20,9 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 165 044,8 181 351,6 177 969,8 179 150,2 176 125,5 134 306,8 139 001,6 143 722,6 160 215,6 154 280,9 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt