KOSTRA nøkkeltall

Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Steigen Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 98 94 91 101 97 3 505 3 660 3 581 3 526 1 555 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 39 37 35 39 38 29 30 30 33 33 33 35 36 35 29 39 39 39 39 34 39 39 39 39 34 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 58 63 65 69 72 57 55 54 55 52 58 56 56 58 59 44 48 47 50 52 44 48 47 50 52 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 656 931 157 2 525 11 453 1 412 1 472 941 1 101 2 265 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 5 615 4 291 5 481 2 101 5 973 8 998 8 857 8 846 10 655 11 697 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 19 8 7 0 7 33 19 19 16 11 24 23 17 25 18 28 34 31 18 15 28 34 31 18 15 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 25 29 23 21 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 9 9 11 11 7 12 7 3 6 18 6 11 8 5 3 6 11 8 5 3 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 147 138 109 106 120 147 138 109 106 120
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,8 1,6 : 2,7 2,7 1,2 1,7 1,5 2,6 2,7 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,8 22,1 12,4 8,4 9,3 14,8 12,3 10,7 12,8 10,7 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7

Kontakt