KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 43 278 46 384 47 981 50 994 61 931 45 551 48 163 52 835 45 310 51 291 20 300 21 724 22 986 51 973 57 544 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 499,1 528,2 487,4 547,1 480,1 524,2 527,4 563,2 483,6 485,0 205,1 206,8 209,8 528,0 526,3 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 35,0 35,3 38,2 37,7 37,8 34,7 36,0 36,8 37,3 39,7 23,1 23,6 24,3 35,8 36,9 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 80,2 77,9 81,5 78,2 82,0 75,5 74,8 73,2 77,3 76,7 73,0 73,4 74,7 75,1 75,9 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,88 0,93 0,84 0,87 0,72 0,59 0,59 0,67 0,56 0,55 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 29,3 28,5 24,4 25,6 23,4 38,3 37,7 34,7 37,4 36,8 28,2 27,9 27,4 36,0 35,2 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 26,8 20,6 28,1 23,3 34,6 39,1 21,5 35,1 42,7 42,5 45,3 27,5 46,5 36,5 34,9 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 19,0 17,9 17,1 18,6 14,1 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 15,9 15,1 14,4 14,4 12,8 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 87,1 66,7 69,4 88,9 88,2 92,5 91,6 90,5 92,4 94,0 65,3 70,9 74,4 92,4 94,1 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 849 4 279 4 624 4 856 5 326 3 739 3 965 4 139 4 269 4 680 2 961 3 144 3 429 4 451 5 172 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3 50,6 46,5 0,0 0,0 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,35 0,39 0,39 0,38 0,43 0,42 0,48 0,43 0,47 0,48 0,51 0,49 0,49 0,49 0,48 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,74 0,00 0,77 0,83 0,36 0,48 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,8 6,0 5,6 5,8 6,6 6,4 6,4 6,4 7,1 7,9 3,7 3,9 3,9 7,2 7,8 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 19,7 15,2 20,8 20,9 21,4 18,9 19,5 19,3 15,8 16,5 10,2 10,4 10,4 21,2 21,0 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,7 15,7 16,1 16,2 16,6 13,2 13,1 13,1 12,2 12,2 8,8 8,7 8,7 13,7 14,0 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 54,9 52,5 62,8 72,1 64,2 46,6 46,0 48,1 60,3 70,2 39,8 44,9 47,7 55,2 60,2 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 92,3 54,5 88,9 28,6 106,7 87,9 90,8 86,4 91,6 93,9 78,6 77,8 73,9 87,9 99,4 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt