KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,8 10,4 11,2 10,7 10,1 10,1 10,2 9,6 10,0 10,7 8,8 8,9 8,9 10,2 10,9 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 104 71 64 71 89 351 329 362 492 492 333 355 410 332 408 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 294 208 426 328 467 294 208 426 328 467
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 10,43 10,37 10,63 10,71 10,73 9,76 9,88 9,86 9,07 8,33 3,45 3,71 3,70 10,28 10,21 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 144 137 55 67 52 70 75 84 72 84 203 212 215 81 103 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 88 92 111 101 99 88 92 111 101 99
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 542 562 613 599 701 533 567 589 542 685 797 771 715 574 660 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 488 557 570 547 594 488 557 570 547 594
Herav utgifter til renhold (kr) kr 217 239 231 214 233 162 161 168 163 205 148 137 141 176 190 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 124 132 136 140 160 124 132 136 140 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 109 104 107 99 96 121 137 149 99 157 141 138 119 107 138 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt