KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,8 62,5 73,7 54,1 77,1 77,7 75,8 77,2 79,9 83,9 78,5 79,3 80,5 83,0 83,5 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 84,5 86,0 86,9 87,4 88,5 84,5 86,0 86,9 87,4 88,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 85,9 79,3 79,2 80,0 81,5 88,9 88,4 88,8 90,6 92,7 87,8 88,2 89,2 90,3 92,6 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 92,4 93,3 93,4 93,8 94,4 92,4 93,3 93,4 93,8 94,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 91,1 89,1 82,8 96,6 84,8 95,7 96,0 95,8 96,9 98,3 94,6 94,8 95,6 95,4 98,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,8 97,4 97,8 97,9 97,4 97,8 97,4 97,8 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 94,6 94,7 94,2 90,1 57,0 56,4 56,3 56,6 90,2 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 51,0 50,9 50,7 49,9 51,4 51,0 50,9 50,7 49,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 4,7 4,9 4,8 3,8 4,2 5,1 5,0 4,9 4,6 4,8 6,0 6,0 5,9 5,8 4,4 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 33,5 40,0 38,9 42,5 38,6 32,8 32,1 32,4 33,0 40,2 32,3 33,4 33,3 35,3 37,4 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 36,6 36,6 37,8 39,7 41,1 36,6 36,6 37,8 39,7 41,1
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 4,5 : 5,1 6,5 : 3,1 2,9 3,1 3,3 3,7 3,4 3,6 3,6 4,1 2,6 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,5 3,6 4,3 4,2 3,5 3,5 3,6 4,3 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 78,0 83,8 73,8 97,5 90,5 69,8 73,5 81,0 86,5 83,5 73,6 77,5 80,5 83,8 87,6 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 64,2 66,9 72,2 78,7 78,1 64,2 66,9 72,2 78,7 78,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 125,0 100,0 110,0 112,5 0,0 84,4 85,2 81,3 89,5 88,3 81,9 81,4 86,0 87,5 90,9 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 82,0 85,6 86,8 84,6 84,9 82,0 85,6 86,8 84,6 84,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,5 7,9 8,0 9,2 9,5 7,6 7,6 7,8 7,8 9,9 15,4 15,1 14,8 14,9 7,6 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 11,7 11,4 11,6 11,8 11,7 11,7 11,4 11,6 11,8 11,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 175 756 165 759 159 594 169 821 219 617 143 377 150 464 166 867 186 914 187 878 146 373 152 767 159 249 172 495 193 989 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 136 781 144 052 152 582 168 420 174 075 136 781 144 052 152 582 168 420 174 075
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 67,5 77,3 68,4 90,6 78,3 60,1 62,9 69,0 75,2 71,1 58,3 59,9 62,7 64,9 75,0 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 53,7 55,7 60,1 65,0 63,3 53,7 55,7 60,1 65,0 63,3
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.