KOSTRA nøkkeltall

Sørfold - 1845 (Nordland - Nordlánnda)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørfold Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 62,5 73,7 54,1 77,1 78,3 75,8 77,2 79,9 83,9 85,3 79,3 80,5 83,0 83,5 83,2 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 86,0 86,9 87,4 88,5 89,7 86,0 86,9 87,4 88,5 89,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 79,3 79,2 80,0 81,5 87,2 88,4 88,8 90,6 92,7 93,2 88,2 89,2 90,3 92,6 92,0 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 93,3 93,4 93,8 94,4 94,7 93,3 93,4 93,8 94,4 94,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 89,1 82,8 96,6 84,8 90,9 96,0 95,8 96,9 98,3 98,2 94,8 95,6 95,4 98,1 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,8 97,4 97,8 97,9 97,7 97,8 97,4 97,8 97,9 97,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 94,7 94,2 90,1 90,4 56,4 56,3 56,6 90,2 89,3 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 51,0 50,9 50,7 49,9 50,0 51,0 50,9 50,7 49,9 50,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 4,9 4,8 3,8 4,2 4,9 5,0 4,9 4,6 4,8 4,8 6,0 5,9 5,8 4,4 4,5 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 5,8 5,7 5,5 5,5 5,5 5,8 5,7 5,5 5,5 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent 40,0 38,9 42,5 38,6 39,9 32,1 32,4 33,0 40,2 39,3 33,4 33,3 35,3 37,4 39,5 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 36,6 37,8 39,7 41,1 41,2 36,6 37,8 39,7 41,1 41,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent : 5,1 6,5 : : 2,9 3,1 3,3 3,7 3,0 3,6 3,6 4,1 2,6 3,3 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,5 3,6 4,3 4,2 4,0 3,5 3,6 4,3 4,2 4,0
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent .. .. .. .. .. 5,0 : 8,6 : 1,5 2,0 2,2 2,3 5,0 7,1 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,9 3,7 3,9 3,4 4,2 3,9 3,7 3,9 3,4 4,2
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 100,0 110,0 112,5 0,0 0,0 85,2 81,3 89,5 88,3 91,0 81,4 86,0 87,5 90,9 79,3 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 85,6 86,8 84,6 84,9 86,8 85,6 86,8 84,6 84,9 86,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr 83,8 73,8 97,5 90,5 90,0 73,5 81,0 86,5 83,5 91,9 77,5 80,5 83,8 87,6 95,8 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 66,9 72,2 78,7 78,1 85,1 66,9 72,2 78,7 78,1 85,1
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 77,3 68,4 90,6 78,3 75,9 62,9 69,0 75,2 71,1 77,6 59,9 62,7 64,9 74,9 81,9 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 55,7 60,1 65,0 63,2 69,0 55,7 60,1 65,0 63,2 69,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,9 8,0 9,2 9,5 8,3 7,6 7,8 7,8 9,9 10,2 15,1 14,8 14,9 7,6 7,7 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 11,4 11,6 11,8 11,7 11,6 11,4 11,6 11,8 11,7 11,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 165 759 159 594 169 821 219 617 229 795 150 464 166 867 186 914 187 878 210 928 152 767 159 249 172 495 193 814 214 136 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 144 052 152 582 168 420 174 049 187 727 144 052 152 582 168 420 174 049 187 727
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.