KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 311 22 805 24 556 27 911 18 997 20 270 21 228 22 741 20 318 21 604 22 976 24 892 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 27 056 28 603 30 094 32 367
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)2 årsverk 319,8 323,1 336,8 361,8 245,6 251,1 261,7 266,1 259,0 265,9 273,5 278,4 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 358,9 367,9 380,4 386,9
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 32,1 32,4 32,2 33,5 28,4 29,1 29,2 29,7 28,3 28,4 28,0 28,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,9 34,7 34,7 36,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)4 prosent 72,2 71,2 70,2 69,4 73,9 74,7 74,7 74,1 75,1 75,4 76,0 75,4 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 73,2 74,9 75,1 73,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)10 årsverk 0,61 0,63 0,66 0,65 0,51 0,53 0,54 0,54 0,53 0,51 0,52 0,52 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)5 prosent 30,6 31,1 29,4 32,7 32,0 31,7 31,3 30,1 32,3 33,2 33,0 31,8 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 32,6 33,1 33,1 31,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)1 prosent 32,0 32,5 33,2 34,4 49,9 49,6 49,9 34,6 51,5 51,6 52,0 36,4 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 43,0 42,8 43,9 45,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)7 prosent 13,8 12,8 13,5 10,1 11,3 12,7 11,1 10,7 10,1 13,9 9,4 9,3 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 13,3 13,3 12,9 12,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)11 prosent 79,5 79,5 79,5 79,5 83,8 86,2 84,8 85,6 84,9 84,5 90,9 92,2 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,0 90,7 91,1 91,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)3 kr 2 731 3 029 3 186 3 789 3 255 3 520 3 636 3 890 3 497 3 653 3 892 4 200 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 074 3 256 3 403 3 654
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,1 2,1 2,4 0,4 1,0 1,3 0,4 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,4 0,7 0,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)8 timer 0,42 0,45 0,43 0,53 0,51 0,50 0,55 0,58 0,49 0,38 0,62 0,58 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,45 0,46 0,48 0,48
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)9 prosent 1,07 0,00 1,18 1,23 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,75 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,68 0,69 0,75
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,1 4,1 4,2 4,7 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,9 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,6 4,8 4,7 5,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,6 8,6 8,6 10,3 9,2 9,3 9,8 9,8 9,9 10,2 10,3 10,6 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 11,0 11,2 11,8 12,2
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,8 12,1 12,7 12,7 9,1 8,5 8,6 8,6 8,3 8,2 8,7 8,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 10,4 10,6 10,7 10,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)6 årsverk 37,1 42,0 49,4 49,7 34,0 37,1 41,7 45,3 35,8 41,1 44,4 49,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 38,8 42,4 46,5 48,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 89,4 83,3 71,0 62,1 84,6 92,9 93,7 85,1 89,9 94,3 90,3 89,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 75,9 80,2 71,9 81,0
11234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
2SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
31234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
4SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
51234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
6SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
71234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
81234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
91234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
10SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. 1234 Granvin har ikke levert brukertall i omsorgstjenesten (IPLOS) for 2018.
11Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt