KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 3415 (Innlandet)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 11,3 9,8 8,1 8,1 9,0 8,1 8,7 8,9 9,0 9,0 8,9 9,4 8,9 9,0 9,0 8,8 9,4 . . . 8,5 9,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 847 626 199 185 212 324 376 271 278 299 291 356 279 288 313 292 358 . . . 362 485
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 4,49 4,83 5,49 6,19 6,76 5,46 5,84 5,17 5,12 4,94 5,24 5,29 4,95 4,94 4,78 5,06 5,07 . . . 5,61 5,61
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 243 79 67 58 64 88 84 100 99 101 104 106 109 109 112 118 132 . . . 71 74
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 607 534 523 497 539 529 560 517 562 603 551 621 540 581 613 579 647 . . . 565 644
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 166 137 179 159 183 172 164 157 161 173 164 168 156 159 170 162 167 . . . 179 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 165 168 113 114 131 101 129 111 126 134 96 139 113 127 132 91 139 . . . 108 162
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt