KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal (-2019) Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,3 8,7 8,1 8,3 . 8,7 8,9 8,9 8,9 8,6 8,5 8,7 8,7 8,1 9,4 8,5 8,7 8,7 8,1 9,4 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 9,0 9,0 9,1 8,9 .
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 796 499 402 754 . 266 283 303 312 276 216 229 260 290 210 216 229 260 290 210 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 403 376 424 400 .
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,50 4,49 0,00 4,49 . 4,44 4,62 4,46 4,57 4,93 4,61 4,67 4,65 4,74 6,42 4,61 4,67 4,65 4,74 6,42 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 5,31 5,29 5,17 5,48 .
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 127 139 .. 137 . 69 78 71 80 84 97 99 77 88 99 97 99 77 88 99 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 74 69 75 67 .
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 546 563 .. 575 . 522 519 578 571 550 520 557 577 585 590 520 557 577 585 590 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 550 569 620 597 .
Herav utgifter til renhold (kr) kr 178 177 .. 183 . 154 152 161 164 176 156 158 170 175 197 156 158 170 175 197 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 179 178 181 176 .
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 175 182 .. 186 . 107 108 127 120 95 112 113 126 144 113 112 113 126 144 113 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 127 135 156 147 .
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt