KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,1 8,3 8,7 8,1 8,3 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 357 796 499 402 754 257 266 283 303 312 204 216 229 260 290 204 216 229 260 290 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 315 403 376 424 400 315 403 376 424 400
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,53 4,50 4,49 0,00 4,49 4,64 4,44 4,62 4,46 4,57 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48 5,31 5,31 5,29 5,17 5,48
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 406 127 139 .. 137 68 69 78 71 80 89 97 99 77 88 89 97 99 77 88 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 77 74 69 75 67 77 74 69 75 67
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 571 546 563 .. 575 474 522 519 578 571 478 520 557 577 585 478 520 557 577 585 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 511 550 569 620 597 511 550 569 620 597
Herav utgifter til renhold (kr) kr 175 178 177 .. 183 131 154 152 161 164 152 156 158 170 175 152 156 158 170 175 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 167 179 178 181 176 167 179 178 181 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 165 175 182 .. 186 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 147 114 127 135 156 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt