KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,1 8,3 8,7 8,1 8,6 8,7 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 357 796 499 402 257 266 283 303 204 216 229 260 242 258 271 278 246 259 279 288 315 403 376 424
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,53 4,50 4,49 0,00 4,64 4,44 4,62 4,46 4,55 4,61 4,67 4,65 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,31 5,31 5,29 5,17
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 406 127 139 .. 68 69 78 71 89 97 99 77 86 94 100 99 93 101 109 109 77 74 69 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 571 546 563 .. 474 522 519 578 478 520 557 577 482 515 517 562 481 525 540 581 511 550 569 620
Herav utgifter til renhold (kr) kr 175 178 177 .. 131 154 152 161 152 156 158 170 144 152 157 161 143 150 156 159 167 179 178 181
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 165 175 182 .. 99 107 108 127 106 112 113 126 102 109 111 126 101 109 113 127 114 127 135 156
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt