KOSTRA nøkkeltall

Sør-Odal - 0419 (Hedmark)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Odal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,9 85,2 88,4 84,8 87,7 79,6 81,9 82,8 83,2 83,8 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 79,8 81,4 82,1 83,7 84,9 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 84,6 84,4 83,3 84,3 84,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,4 92,1 93,7 91,4 92,7 89,9 91,1 91,6 91,9 91,8 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 90,3 90,9 91,3 92,0 92,9 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 92,5 92,9 92,4 92,3 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,3 95,8 96,8 95,6 96,1 96,2 96,8 97,1 97,4 96,5 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 96,7 96,8 97,1 97,1 97,8 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,2 98,0 98,1 97,4 97,2
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 63,5 61,0 60,4 59,0 57,5 53,7 53,7 52,7 52,3 52,8 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 46,0 46,8 46,9 47,0 47,0 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 57,2 56,6 55,7 55,8 56,2
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,8 5,7 5,5 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,8 5,8 5,6 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 35,8 37,5 37,5 44,7 .. 36,3 36,7 37,2 38,9 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 39,6 40,4 42,7 44,0 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 38,9 39,3 42,7 44,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent : : 1,5 2,2 : 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,1 3,1 3,7 3,9 4,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,7 3,1 3,3 2,7 2,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 58,4 63,9 64,0 75,6 76,9 59,3 62,0 65,4 69,5 74,3 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 62,1 63,6 66,4 72,2 79,3 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,1 66,0 69,5 73,9 77,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 62,2 81,6 71,4 71,4 84,3 73,4 76,0 79,6 82,4 82,6 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 73,8 76,0 78,5 81,9 80,3 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 75,8 81,2 79,4 77,4 78,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 12,5 12,5 11,7 12,9 12,8 16,3 16,2 16,0 15,8 16,2 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 16,3 16,2 16,1 16,0 13,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 12,6 12,4 12,0 12,0 12,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 126 708 134 973 139 874 172 456 167 714 122 622 130 500 136 827 145 547 155 399 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 126 134 133 537 141 304 151 878 165 033 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 135 619 140 892 147 086 157 981 167 199
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 51,5 57,1 55,5 66,1 66,1 49,4 51,4 53,1 56,7 60,6 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 50,6 51,9 53,8 58,4 63,2 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 53,1 54,9 57,5 60,9 64,7
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".