KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 2 5 3 4 143 137 143 123 133 143 137 143 123 133 18 14 12 1 5 63 55 57 60 26 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 124 107 121 111 97 124 107 121 111 97
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 200 17 .. .. 13 10 19 29 26 13 10 19 29 26 28 11 23 38 40 25 26 14 17 10 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 20 19 18 19 25 20 19 18 19 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 153 124 123 124 72 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 615 530 485 482 418 2 012 2 176 1 813 1 836 1 634 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 49 81 1 5 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 358 382 154 308 .. 1 347 2 044 530 834 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 632 3 093 1 558 1 451 .. 3 632 3 093 1 558 1 451
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 21 14 36 56 .. 15 15 16 14 .. 15 15 16 14 .. 17 17 16 13 .. 16 15 26 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 16 17 .. 15 15 16 17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 15 20 2 .. .. 31 28 34 32 .. 31 28 34 32 .. 29 24 38 31 .. 43 27 40 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 33 29 28 32 .. 33 29 28 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 44 9 4 4 4 17 19 17 18 21 17 19 17 18 21 16 10 10 11 4 21 19 14 16 12 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 11 13 14 16 13 11 13 14 16 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 42 70 33 33 .. 42 70 33 33 .. 6 7 2 0 .. 2 0 7 0 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 29 22 50 15 .. 29 22 50 15
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 138 84 91 129 122 138 84 91 129 122 22 21 13 12 2 56 80 61 74 35 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 .. 5 .. .. 0 .. 5 .. .. 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. 100 .. 87 96 98 97 .. 87 96 98 97 .. 100 98 100 100 .. 100 91 100 98 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 72 96 99 100 .. 72 96 99 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. .. 50 50 49 47 .. 50 50 49 47 .. 50 50 50 47 .. 49 50 50 .. .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 46 49 49 .. 50 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 86 82 71 82 74 86 82 71 82 56 65 63 43 46 62 60 68 91 63 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 78 83 84 91 85 78 83 84 91 85
Netto endring i antall boliger (antall) antall 27 3 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 76 90 0 .. .. 248 269 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 951 665 0 .. .. 951 665 0 .. ..

Kontakt