KOSTRA nøkkeltall

Sør-Aurdal - 0540 (Oppland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sør-Aurdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 136 147 162 164 186 111 123 119 129 131 111 123 119 129 131 103 104 121 140 121 130 137 133 144 159 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 119 128 126 130 133 119 128 126 130 133
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,95 1,00 1,07 1,13 1,13 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,81 0,82 0,87 0,96 0,94 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,77 0,80 0,76 0,77 0,76 0,77 0,80 0,76 0,77 0,76
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 98,1 98,0 98,7 98,5 99,8 97,6 98,0 96,7 98,0 98,3 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,7 97,0 96,8 97,3 98,3 96,7 97,0 96,8 97,3 98,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 171 167 172 180 176 145 160 161 157 166 145 160 161 157 166 174 169 161 157 114 145 526 160 172 166 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 179 202 171 166 167 179 202 171 166 167
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 81 76 72 73 71 84 83 85 85 84 84 83 85 85 84 98 98 99 98 93 88 96 91 89 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 82 81 79 80 80 82 81 79 80 80
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 19 21 28 26 29 9 10 9 8 7 9 10 9 8 7 0 0 0 0 6 9 3 8 7 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 10 12 14 12 12 10 12 14 12 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 3 0 1 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 0 2 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 4 4 4 6 3 4 4 4 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 7 5 6 7 8 7 5 6 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 91 91 92 93 94 95 95 96 96 94 95 95 96 96 98 98 99 98 98 95 98 97 94 97 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 97 96 96 97 98 97 96 96 97 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 7 1 2 2 9 7 6 6 7 9 7 6 6 7 4 4 3 5 2 7 2 0 8 1 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 4 3 1 2 3 4 3 1 2

Kontakt